Z V E Z A   R A D I O A M A T E R J E V   S L O V E N I J E

 

 

 

 

AMATERSKO

RADIOGONIOMETRIRANJE

 
 

VABILO NA ODPRTO PIONIRSKO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2024

 

Zadnja sprememba: 22. maj 2024