A R G   T O Č K E   2 0 2 4
(za izbor članov v reprezentanco ZRS)
                   
                   
Ime in priimek Radioklub

Kategorija

KV
DEM

UKV
AAN

KV
PLK

KV
DMN

ZRS
UKV

UKV
DPG

ZRS
KV

SKUPAJ

Matic KERŠEVAN S53AAN P 15 15 15 10 6     51
Dominik VALJAVEC S50AAA P 10 10 12 6 10     42
Anže TOMAŽIČ S53AAN P 12 12     15     39
Matija KERŠEVAN S53AAN P   8 8         16
Cene HOČEVAR S59DMN P       15       15
Tine HOČEVAR S59DMN P       12       12
Timotej ŽNIDARIČ S59PLK P   7           7
Nina RADI S59DIQ Ž 10 15 12 15 10     52
Lucija VALJAVEC S50AAA Ž 15   15   15     45
Mark REMEC S53AAN J 12   15 15 10     40
Matija BOVCON S53AAN J 15 4   8 12     39
Pavel TROJER S53CAB J         15     15
Matej BRATOŽ S53AAN J   15           15
Rok CIGOJ S53AAN J   12           12
David ČUFER S53AAN S 15 15 15   12     57
Boštjan ČERIN S53AAN S   10   15       25
Samo GAJŠAK S53JPQ S   12     10     22
Drejc TROJER S53CAB S       12 8     20
Marko KUŽNER S59DPG S         15     15
Tomislav HARING S53JPQ S   8     7     15
Niko GABERC S59DIQ V 15 15   15 15     60
Ivo JEREB S59DRW V 12 10 10 12 12     46
Aleš HOČEVAR S59DMN V   12 15 10 8     45
Martin ŽNIDARIČ S59PLK V 5 8   5 10     28
Slavko VALJAVEC S50AAA V 2 7 8 6 6     27
Andrej ŽNIDARIČ S59PLK V 7 4 7 7 7     25
Miroslav KUŽNER S59DPG V 10 5 5 0 5     25
Andrej TROJER S53CAB V   6 12         18
Robert MLAKAR S59DXX V 6   6         12
Andrej OSTERMAN S53CAB V 8             8
Peter OREŠNIK S53CAB V       8       8
Stanko ČUFER S53AAN SV 15   15 15 15     45
Jože ONIČ S59DXU SV 10 12 10 8 8     40
Ivo KETE S53AAN SV   15 8   12     35
Jože KOSI S59DIQ SV     12         12