A R G   T O Č K E   2 0 2 3
(za izbor članov v reprezentanco ZRS)
                   
                   
Ime in priimek Radioklub

Kategorija

KV
DEM

UKV
AAN

KV
CAB

ZRS
UKV

KV
AAA

UKV
DIQ

ZRS
KV

SKUPAJ

Anže TOMAŽIČ S53AAN P 5 15 10 15 6 15   46
Timotej ŽNIDARIČ S59PLK P 15 12 0 10     7 44
Matic KERŠEVAN S53AAN P 2   0   8 10 15 35
Urban OREŠNIK S53CAB P     12   12   8 32
Dominik VALJAVEC S50AAA P 12   15   15     30
Sara KERŠEVAN S53AAN P 8           12 20
Matija KERŠEVAN S53AAN P 0 10 0     8 10 20
Simon BRATOŽ S53AAN P 6             6
Cene HOČEVAR S59DMN P     6         6
Tine HOČEVAR S59DMN P     3         3
Nina RADI S59DIQ Ž 10 8 15 15 8 15 10 65
Lucija VALJAVEC S50AAA Ž 12   6   2   15 33
Klara MAHKOVEC S53AAN Ž 6 12     15     33
Barbara OREŠNIK S53CAB Ž     10   10     20
Ana ČUFER S53AAN Ž 15             15
Lara FURLAN S53AAN Ž   15           15
Aljaž KERŠEVAN S53AAN J 10   12 15 10 15 15 67
Mark REMEC S53AAN J 15 7   10 15 8 10 58
Matej BRATOŽ S53AAN J 12 12 10   12 12 12 48
Matija BOVCON S53AAN J 6 10 0 6     2 24
Ruj GROŠELJ SIMIĆ S53CAB J   8 15         23
Rok CIGOJ S53AAN J   15           15
Gregor OREŠNIK S53CAB J     1   8     9
Gal NEMEČEK S53AAN J     2         2
Samo GAJŠAK S53JPQ S 10 7 10 12   12 15 59
David ČUFER S53AAN S 15 12 15 15 15 10   57
Tomislav HARING S53JPQ S 8 8 12 8   8 12 48
Niko GABERC S59DIQ S   15   10 12 15   37
Drejc TROJER S53CAB S 12     7       19
Bor GROŠELJ SIMIĆ S53CAB S   10           10
Matija ČUFER S53AAN S   4           4
Andrej TROJER S53CAB V 15 15 15 12 15   15 72
Ivo JEREB S59DRW V 12 12 12 15 8   10 61
Aleš HOČEVAR S59DMN V 8 8 8   12 12 8 40
Slavko VALJAVEC S50AAA V 10 10 4     15 6 35
Miroslav KUŽNER S59DPG V 3 6 5 10 4 10 3 32
Peter OREŠNIK S53CAB V     10   10   12 32
Martin ŽNIDARIČ S59PLK V 6 0       8 7 21
Andrej ŽNIDARIČ S59PLK V 7 7 7 0 7     21
Robert MLAKAR S59DXX V     6 0       6
Andrej OSTERMAN S53CAB V     3         3
Stanko ČUFER S53AAN SV 15   15 15 15 15 15 75
Jože ONIČ S59DXU SV 12 15 10 10 12 12 10 59
Ivo KETE S53AAN SV   12 12 12 10   12 58