Analiza po posamezniku


PIONIRJI
1Matic KERŠEVAN, 3 2Cene HOČEVAR, 7
3Dominik VALJAVEC, 1 4Anže TOMAŽIČ, 5
5Matija KERŠEVAN, 4    

ŽENSKE
1Jerneja SAMEC, 32 2Lucija VALJAVEC, 2

SENIORJI
1Tomislav HARING, 33 Alex VAN DULMEN, 114

VETERANI
1Aleš HOČEVAR, 34 2Slavko VALJAVEC, 115
3Attila MEZEI, 113 4Janez HALOŽAN, 116
Marko LAVTIŽAR, 117    

ST. VETERANI
1Stanko ČUFER, 31 2Danilo DEŽELAK, 111
Gerhard LETTNER, 112 Jože ONIČ, 118