KOLEDAR  ARG TEKMOVANJ  V  LETU  2021

M A J
S 22.05. Odprto prvenstvo radiokluba Ajdovščina Ajdovščina 3,5
S 29.05. Odprto prvenstvo radiokluba Ormož Ormož 144

J U N I J
S 05.06. Odprto prvenstvo radiokluba Proteus

Postojna

3,5

S 12.06. Odprto KV ARG prvenstvo ZRS

Ptujska Gora

3,5


 

PRVOTNI KOLEDAR TEKMOVANJ, KATEREGA ZARADI OMEJITEV COVID-19 NI BILO MOGOČE IZPELJATI!
 

M A R E C
S 20.03. Cooper test 3200 m,  ZRS trening Ajdovščina 3,5/144

A P  R  I  L
S 10.04. Odprto prvenstvo radiokluba Ajdovščina Ajdovščina 3,5
S 17.04. Odprto prvenstvo radiokluba Prlek Ljutomer 144

M A J
S 08.05. Odprto prvenstvo radiokluba Proteus

Postojna

3,5

S 15.05. Odprto UKV ARG prvenstvo ZRS Radomlje 144
S 22.05. Odprto prvenstvo radiokluba Krško Krško 3,5
S 29.05. Odprto prvenstvo radiokluba Ormož

Ormož

144

S 29.05. Odprto Sprint tekmovanje

Ormož

3,5


J U N I J
S 05.06. Pionirsko KV ARG prvenstvo ZRS Ajdovščina 3,5
S 12.06. Odprto KV ARG prvenstvo ZRS Ptujska Gora 3,5
24.-28.06. 4. mladinsko svetovno ARDF prvenstvo

Murska Sobota

3,5/144


J U L I J
??.07. 15. Balkansko ARDF prvenstvo

? Nikšić / Črna Gora ?

3,5/144


S E P T E M B E R
29.8.-4.9. 20. svetovno ARDF prvenstvo Zlatibor / Srbija

3,5/144

S 18.09. Odprto Jesensko KV ARG prvenstvo ZRS Domžale 3,5