Z V E Z A   R A D I O A M A T E R J E V   S L O V E N I J E

 

 

 

 

AMATERSKO

RADIOGONIOMETRIRANJE

 
 

VABILO NA PIONIRSKO PRVENSTVO ZRS 2019     -     VABILA NA ODPRTA ARG PRVENSTVA ZRS 2019     -     REZULTATI ODPRTEGA UKV ARG PRVENSTVA RADIOKLUBA RADOMLJE 2019

 

Zadnja sprememba: 22. maj 2019