A R G   T O Č K E   2 0 2 2
(za izbor članov v reprezentanco ZRS)
                   
                   
Ime in priimek Radioklub

Kategorija

KV
AAN

UKV
DRW

KV
DPG

ZRS
UKV

KV
DEM

UKV
PLK

ZRS
KV

SKUPAJ

Matej BRATOŽ S53AAN P 15     15     15 45
Mark REMEC S53AAN P 10       15   10 35
Matija BOVCON S53AAN P         10   12 22
Timotej ŽNIDARIČ S59PLK P       8   13 1 22
Klara MAHKOVEC S53AAN P 12           8 20
Dominik VALJAVEC S50AAA P     13   6     19
Gal NEMEČEK S53AAN P         12     12
Teodor ŽNIDARIČ S59PLK P           8   8
Lara FURLAN S53AAN P             7 7
Blaž MEDVEŠČEK S53AAN P         0   2 2
Nina RADI S59DIQ Ž 12 13 15 10 15 15 12 67
Ana ČUFER S53AAN Ž 15     15     15 45
Lucija VALJAVEC S50AAA Ž     12   10   10 32
Aljaž KERŠEVAN S53AAN J 15 15     10   15 55
Ruj GROŠELJ SIMIĆ S53CAB J 12       15     27
Pavel TROJER S53CAB J     15         15
Vid FAGANEL S53AAN J             8 8
David ČUFER S53AAN S 10 15 15 15     15 70
Samo GAJŠAK S53JPQ S 7 8 10 10 12 15 12 59
Tomislav HARING S53JPQ S 10 10 8 8 15   10 53
Marko KUŽNER S59DPG S     12 12   12   36
Drejc TROJER S53CAB S 12 12           24
Boštjan ČERIN S53AAN S 15   1         16
Bor GROŠELJ SIMIĆ S53CAB S 6       10     16
Andrej TROJER S53CAB V 15 12 15 10     10 62
Ivo JEREB S59DRW V 12 8 5 15 10   12 57
Aleš HOČEVAR S59DMN V   15 7 12 8   15 57
Miroslav KUŽNER S59DPG V 6 6 8 6 6 15 8 43
Mitja ŠTRMAN S59DIQ V   7 12 8 15     42
Slavko VALJAVEC S50AAA V   10 10   7   5 32
Martin ŽNIDARIČ S59PLK V 10 5   7   12   29
Andrej ŽNIDARIČ S59PLK V   0 6 3 12     21
Stanko ČUFER S53AAN SV   10 15 15 15   15 70
Jože ONIČ S59DXU SV 10 15 12 12 12 13 12 63
Ivo KETE S53AAN SV 15 12           27