Analiza po lisici S-1

Minimalna razdalja Min. čas Pov. čas Max. čas
> 871 m 5:53 12:44 22:39

M Čas Zaost. Odmik od TX Ime in priimek Št.št. Kateg. Mesto
1. 5:53 0:00 TX Andrej TROJER 35 V 2
2. 6:04 0:11 0:04 Marko KUŽNER 114 S 4
3. 6:06 0:13 0:06 Ivo JEREB 37 V 1
4. 6:17 0:24 0:17 Nina RADI 7 Ž 1
5. 6:36 0:43 0:36 David ČUFER 31 S 1
6. 7:05 1:12 1:05 Miroslav KUŽNER 115 V 3
7. 7:43 1:50 1:43 Tomislav HARING 38 S 5
8. 9:24 3:31 3:24 Ivo KETE 34 SV 2
9. 9:58 4:05 3:58 Samo GAJŠAK 39 S 3
10. 10:22 4:29 TX Pavel TROJER 36 J 1
11. 11:15 5:22 0:15 Niko GABERC 40 S 2
12. 11:23 5:30 0:23 Stanko ČUFER 32 SV 1
13. 11:55 6:02 0:55 Matija BOVCON 1 P 4
14. 13:01 7:08 2:01 Matej BRATOŽ 2 P 1
15. 15:09 9:16 TX Mark REMEC 3 P 6
16. 15:42 9:49 TX Andrej ŽNIDARIČ 118 V 6
17. 16:50 10:57 0:50 Slavko VALJAVEC 120 V 4
18. 17:09 11:16 1:09 Jože ONIČ 117 SV 3
19. 18:09 12:16 2:09 Igor BONČINA 111 V 5
20. 20:20 14:27 TX Lara FURLAN 4 P 2
21. 21:43 15:50 0:43 Martin ŽNIDARIČ 119 V 7
22. 22:12 16:19 1:12 Vid VALJAVEC 6 P 3
23. 22:39 16:46 1:39 Dominik VALJAVEC 8 P 5