Analiza po lisici 1-2

Minimalna razdalja Min. čas Pov. čas Max. čas
> 1578 m 20:14 31:02 48:14

M Čas Zaost. Odmik od TX Ime in priimek Št.št. Kateg. Mesto
1. 20:14 0:00 3:12 Samo GAJŠAK 39 S 3
2. 21:24 1:10 0:28 Marko KUŽNER 114 S 4
3. 22:07 1:53 1:13 Ivo JEREB 37 V 1
4. 23:37 3:23 1:01 Ivo KETE 34 SV 2
5. 24:19 4:05 TX Miroslav KUŽNER 115 V 3
6. 25:48 5:34 0:11 Stanko ČUFER 32 SV 1
7. 26:30 6:16 1:20 Slavko VALJAVEC 120 V 4
8. 27:52 7:38 1:12 Lara FURLAN 4 P 2
9. 30:06 9:52 1:07 Matej BRATOŽ 2 P 1
10. 30:15 10:01 1:24 Igor BONČINA 111 V 5
11. 36:09 15:55 0:52 Martin ŽNIDARIČ 119 V 7
12. 39:50 19:36 3:32 Andrej ŽNIDARIČ 118 V 6
13. 42:51 22:37 3:03 Vid VALJAVEC 6 P 3
14. 46:21 26:07 1:30 Jože ONIČ 117 SV 3
15. 48:14 28:00 2:31 Nina RADI 7 Ž 1