Analiza po lisici S-4

Minimalna razdalja Min. čas Pov. čas Max. čas
> 1709 m 63:57 63:57 63:57

M Čas Zaost. Odmik od TX Ime in priimek Št.št. Kateg. Mesto
1. 63:57 0:00 TX Vid FAGANEL 4 P 6