Analiza po lisici S-1

Minimalna razdalja Min. čas Pov. čas Max. čas
> 848 m 9:08 15:33 29:31

M Čas Zaost. Odmik od TX Ime in priimek Št.št. Kateg. Mesto
1. 9:08 0:00 3:08 Ana ČUFER 3 Ž 1
2. 9:28 0:20 3:28 Pavel TROJER 6 P 2
3. 9:29 0:21 3:29 Tomislav HARING 44 J 1
4. 9:31 0:23 3:31 Ruj GROŠELJ SIMIĆ 40 P 1
5. 10:29 1:21 TX Stanko ČUFER 33 SV 1
6. 10:46 1:38 TX Andrej TROJER 41 V 1
7. 10:55 1:47 TX Marko KUŽNER 115 S 3
8. 11:03 1:55 0:03 Samo GAJŠAK 43 J 2
9. 14:15 5:07 3:15 Slavko VALJAVEC 111 V 2
10. 15:16 6:08 TX Lucija VALJAVEC 1 P 3
11. 15:50 6:42 TX Maruša ŠTOKELJ 36 Ž 2
12. 16:03 6:55 0:03 Leon KMETIČ 114 J 5
13. 16:22 7:14 0:22 Andrej ŽNIDARIČ 118 V 4
14. 16:47 7:39 0:47 Martin ŽNIDARIČ 119 S 4
15. 16:49 7:41 0:49 Aljaž KERŠEVAN 5 P 4
16. 16:59 7:51 0:59 Jože ONIČ 117 SV 3
17. 19:41 10:33 3:41 Drejc TROJER 42 J 3
18. 21:39 12:31 0:39 Vid VALJAVEC 2 P 5
19. 21:47 12:39 0:47 Uroš TOZAN 37 J 6
20. 24:46 15:38 3:46 Gašper SAMEC 35 P 7
21. 29:31 20:23 3:31 Aleš HOČEVAR 120 V 5