Analiza po lisici 4-C

Minimalna razdalja Min. čas Pov. čas Max. čas
> 1837 m 11:12 22:36 33:59

M Čas Zaost. Odmik od TX Ime in priimek Št.št. Kateg. Mesto
1. 11:12 0:00 TX Pavel TROJER 6 P 2
2. 33:59 22:47 TX Vid VALJAVEC 2 P 5