Analiza po lisici 3-C

Minimalna razdalja Min. čas Pov. čas Max. čas
> 2345 m 28:59 28:59 28:59

M Čas Zaost. Odmik od TX Ime in priimek Št.št. Kateg. Mesto
1. 28:59 0:00 TX Maruša ŠTOKELJ 36 Ž 2