3rd WORLD YOUTH ARDF Championships

Vinnytsia (Ukraine), July 2019

 
 
 
 
 

3,5 MHz - CLASSIC
TEKMOVANJE

ZRS team 2019

144 MHz - CLASSIC
TEKMOVANJE

 
 

 01.07.2019

03.07.2019

 
       
 

REZULTATI Z
OSEBNO ANALIZO

REZULTATI Z
OSEBNO ANALIZO

 
 

EKIPNI REZULTATI

EKIPNI REZULTATI

 
 

RUN TIMES

RUN TIMES

 
 

GRAPHICAL LIST

GRAPHICAL LIST

 
 

KARTA TERENA

 

KARTA TERENA

 
 

 

 

   
 

 

     
 

SPRINT
TEKMOVANJE

 

 
 

02.07.2019

   
   
 

REZULTATI Z
OSEBNO ANALIZO

   
 

RUN TIMES

   
 

GRAPHICAL LIST

 

 
 

KARTA TERENA

Originalni rezultati (UARL)