KOLEDAR  ARG TEKMOVANJ  V  LETU  2014

M A R E C
S 22.03. Cooper test 3200 m,  ZRS UKV trening Ajdovščina 144

A P  R  I  L
S 05.04. Odprto prvenstvo radiokluba Ajdovščina Ajdovščina 3,5
S 12.04. Odprto prvenstvo radiokluba Domžale Domžale 144

M A J
S 10.05. Odprto prvenstvo radiokluba Ormož Ormož 3,5
S 17.05. Odprto UKV ARG prvenstvo ZRS Komenda 144
S 24.05. Odprto prvenstvo radiokluba Krško

Krško

3,5

S 31.05. Odprto prvenstvo radiokluba Ptujska Gora Ptujska Gora 144

J U N I J
S 07.06. Pionirsko KV ARG prvenstvo ZRS Velika Nedelja 3,5
12.-16.06. 15. mladinsko evropsko ARDF prvenstvo

Vinnytsia / Ukrajina

3,5/144

S 14.06. Odprto KV ARG prvenstvo ZRS Radomlje 3,5

J U L I J
06.-10.07. 15. mladinsko evropsko ARDF prvenstvo

Primorsko / Bolgarija

3,5/144


A V G U S T
08.-10.08. 9. Balkansko ARDF prvenstvo

Kruševo / Makedonija

3,5/144


S E P T E M B E R
06.-13.09. 17. svetovno ARDF prvenstvo Burabay / Kazastan

3,5/144

S 20.09. Odprto Jesensko KV ARG prvenstvo ZRS Zreče 3,5